Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych

Nazwa:

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych

Oznaczenie postępowania:

G.2314/003/2018

 

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

19 grudnia 2017r. do godz. 9.00

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

 

 

 

Informacje

Zał. Nr 1 - Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 - Wykaz urządzeń

Zał. Nr 3 - Wzór umowy

 

Pytania, odpowiedzi, informacje

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja z otwarcia ofert