Kancelaria Tajna

Kancelaria tajna znajduje się na II piętrze budynku Sądu w pokoju 524, skrzydło usytuowane jest od strony ul. Sobieskiego.

Wejście do budynku znajduje się przy ul. Cieszyńskiej 10.

Dane kontaktowe:

Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej

ul. Cieszyńska 10

43- 300 Bielsko – Biała

33 4990 431

33 4990 408

 

Godziny przyjęć interesantów:

Kancelaria tajna czynna jest od poniedziałku do piątku

w godzinach od 9:00 do 13:00.


Zapoznanie się z aktami spraw bądź innymi materiałami zgromadzonymi

w Kancelarii Tajnej następuje po uprzednim uzyskaniu zgody Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej wydanej w formie pisemnego zarządzenia.

Termin zapoznania się z materiałami znajdującymi się w Kancelarii Tajnej należy uzgodnić z Kierownikiem Kancelarii Tajnej telefonicznie pod numerem

(33) 499 04 31 z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem przed planowanym przeprowadzeniem czynności.