Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi...

Nazwa:

Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach sądów w Bielsku-Białej, Tychach i Katowicach

Oznaczenie postępowania:

G.2070-005/2015

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Wartość:

poniżej 5.186.000 euro

Termin składania ofert:

 

04.09.2015r., godz.9.00

Ogłoszenie o zamówieniu:

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 216590-2015 z dn.21.08.2015r.

 

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytania do SIWZ i odpowiedzi Zamawiającego

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - wzór oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz osób

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - zobowiązanie

Załącznik nr 8 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Cz.1,2,3 i 4 zamówienia (ZIP - 100MB)

 

 

 

 

Pytania z dn. 27.08.2015r. i odpowiedź z dn.28.08.2015r.

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja

Rejestr zmian dla: Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi...