Informacje dla interesantów

W okresie od dnia 13 marca 2020r. do 30 kwietnia 2020r. wstrzymuje się

Funkcjonowanie Biura Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej w zakresie bezpośredniej, osobistej obsługi interesantów.

Biuro Obsługi Interesantów funkcjonować będzie wyłącznie w formie kontaktu telefonicznego (tel. - 33 49 90 480 oraz 33 49 90 481), bądź elektronicznego (e-mail: informacja@bielsko-biala.so.gov.pl ) z interesantami Sądu

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać za pośrednictwem e-Platforma MS Krajowy Rejestr Karny lub złożyć wniosek za pośrednictwem operatora pocztowego.


Na terenie budynku Sądu mogą przebywać wyłącznie osoby, które wykażą jeden z celów pobytu w Sądzie:

- udział w sprawie sądowej pilnej- WYKAZ SPRAW PILNYCH

- złożenie pisma w Biurze Podawczym,

- zapoznanie się z aktami sprawy w czytelni akt (w wyjątkowych przypadkach po uprzednim telefonicznym lub mailowym zamówieniu akt ).

Pozostałe osoby nie będą wpuszczane do budynku Sądu.

 

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerami telefonów oraz mailowo:

 

I Wydział Cywilny

33 49 90 377; cywilny@bielsko-biala.so.gov.pl


II Wydział Cywilny Odwoławczy

33 49 90 315; cywilny.odwolawczy@bielsko-biala.so.gov.pl


III Wydział Karny

33 49 90 337; karny@bielsko-biala.so.gov.pl


IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych

33 49 90 560; penitencjarny@bielsko-biala.so.gov.pl


VI Wydział Pracy Ubezpieczeń Społecznych

33 49 90 375; pracy@bielsko-biala.so.gov.pl


VII Wydział Karny Odwoławczy

33 49 90 324; karny.odwolawczy@bielsko-biala.so.gov.pl

 

Wpłaty prosimy dokonywać na konta bankowe 

Podstawowymi formami kontaktu z Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej są:

- forma pisemna – za pośrednictwem operatora pocztowego,
- kontakt telefoniczny, 
- poczta elektroniczna/ePUAP/fax.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgoweg w Bielsku-Białej nr 51/20 w dnia 2 kwietnia 2020r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręowego w Bielsku-Białej nr 49/20 z dnia 1 kwietnia 2020r.

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej nr 41/20 - procedury postępowania

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej nr 38/20 w sprawie czasowego ograniczenia działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej nr 36/20 z dnia 20 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia działalności sądów powszechnych apelacji katowickiej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej nr 24/20 z dnia 12.03.2020r. w sprawie tymczasowego ograniczenia działalności sądów powszechnych na obszarze apelacji katowickiej.

Rejestr zmian dla: Informacje dla interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Barbara Tymczyszyn
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-04-02
Publikacja w dniu:
2020-04-02
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Barbara Tymczyszyn
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-04-01
Publikacja w dniu:
2020-04-01
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Barbara Tymczyszyn
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-03-24
Publikacja w dniu:
2020-03-24
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
2020-03-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
2020-03-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-03-16
Publikacja w dniu:
2020-03-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-03-16
Publikacja w dniu:
2020-03-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-02-27
Publikacja w dniu:
2020-02-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Barbara Tymczyszyn
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-02-27
Publikacja w dniu:
2020-02-27
Opis zmiany:
aktualizacja treści