Petycja wielokrotna w sprawie udostępnienia sędziom Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych materiałów informacyjnych dotyczących tematyki kredytów „walutowych”

2017-01-25

 

Petycja wpłynęła w dniu 13 stycznia 2017r.

Dotychczas wpłynęło łącznie 29 petycji dotyczących tej samej sprawy.

Zarządzono łączne rozpoznanie petycji jako petycji wielokrotnej.

W związku z tym, że petycja ma charakter petycji wielokrotnej ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki wynosi 14 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.

 

2017-02-17

 

We wskazanym terminie wpłynęło łącznie 30 petycji.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, niniejszym ogłasza się odpowiedź na petycję wielokrotną, które to ogłoszenie zastępuje zawiadomienie poszczególnych autorów petycji przewidziane w art. 13 ust. 1 tej ustawy.

 

Pliki:

Rejestr zmian dla: Petycja wielokrotna w sprawie udostępnienia sędziom Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych materiałów informacyjnych dotyczących tematyki kredytów „walutowych”

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Tomasz Sokół
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2017-01-25
Publikacja w dniu:
2017-01-25
Opis zmiany:
zamieszczenie treści