Dostawa energii elektrycznej

Nazwa:

  1. Informacja o wyborze oferty w celu zawarcia umowy wykonawczej na "Dostawę energii elektrycznej do obiektów Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej" do umowy ramowej Nr 4/ZP-UR/2016 na "Dostawę energii elektrycznej do sądów powszechnych - na podstawie umowy ramowej", zawartej 05.07.2016r. pomiędzy Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Krakowie a

    CORRENTE Sp.z o.o.

    TAURON Sp.z o.o.

Oznaczenie postępowania:

G.2241/002/2016

Tryb postępowania:

art. 101 ustawy Pzp

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Dostawa energii elektrycznej