Petycje wielokrotne

Artykuły

 • Petycja wielokrotna „ o rozdystrybuowanie wśród wszystkich sędziów orzekających w sprawach rodzinnych, biegłych psychologów sądowych i specjalistów z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, oraz zawodowych kuratorów rodzinnych

  Petycja wielokrotna „ o rozdystrybuowanie wśród wszystkich sędziów orzekających w sprawach rodzinnych, biegłych psychologów sądowych i specjalistów z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, oraz zawodowych kuratorów rodzinnych oraz o zobowiązanie ich do zapoznania się :

  a. z audycjami video dotyczącymi alienacji rodzicielskiej opublikowanymi na kanale Youtube pt. „Trudne relacje” pod adresem url: https://www.youtube.com/playlist?list=PL0a0cyJEaNZEHAkRNzMkvWFXqYSicjkZ0
  b. z audycjami video dotyczącymi alienacji rodzicielskiej opublikowanymi na kanale Youtube pt. „Zrozumieć Relacje” pod adresem url: https://www.youtube.com/channel/UC8crxK1sAzja9j-d6z5GElg/videos ”

  2020-12-10

  Pierwszy wniosek wpłynął w dniu 18 listopada 2020r., postanowiono potraktować go jako petycję.

  Dotychczas wpłynęło łącznie 8 petycji dotyczących tej samej sprawy.

  Zarządzono łączne rozpoznanie petycji jako petycji wielokrotnej.

  W związku z tym, że petycja ma charakter petycji wielokrotnej ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki wynosi 1 miesiąc od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

  Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.

  Petycję przesłano pocztą elektroniczną Sędziom Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
  orzekającym w wydziałach zajmujących się sprawami rodzinnymi, specjalistom
  z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, biegłym psychologom sądowym
  oraz Prezesom Sądów Rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej celem zapoznania sędziów oraz zawodowych kuratorów rodzinnych.

  Zawiadomiono, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wnoszących petycję o sposobie załatwienia petycji.

  Czytajwięcejo:
 • Petycja wielokrotna w sprawie udostępnienia materiałów z międzynarodowej konferencji nt. naprzemiennej opieki rodzicielskiej, która odbyła się w Strasburgu w dniach 22-23 listopada 2018r.

  Petycja wielokrotna w sprawie udostępnienia sędziom sądów okręgowych i sądów rejonowych orzekających w sprawach rodzinnych, specjalistom z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, oraz zawodowym kuratorom rodzinnym materiałów z międzynarodowej konferencji nt. naprzemiennej opieki rodzicielskiej, która odbyła się w Strasburgu w dniach 22-23 listopada 2018r., a które to materiały zostały opublikowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

  2019-06-17

  Pierwszy wniosek wpłynął w dniu 4 czerwca 2019r., postanowiono potraktować go jako petycję.

  Dotychczas wpłynęło łącznie 10 petycji dotyczących tej samej sprawy.

  Zarządzono łączne rozpoznanie petycji jako petycji wielokrotnej.

  W związku z tym, że petycja ma charakter petycji wielokrotnej ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki wynosi 1 miesiąc od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

  Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.

  Petycję przesłano pocztą elektroniczną Sędziom Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
  orzekającym w wydziałach zajmujących się sprawami rodzinnymi, specjalistom
  z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów oraz Prezesom Sądów Rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej celem zapoznania sędziów oraz zawodowych kuratorów rodzinnych.

  Zawiadomiono, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wnoszących petycję o sposobie załatwienia petycji.

  2019-08-07

  Do dnia 07.08.2019r. wpłynęło łącznie 11 petycji dotyczących tej samej sprawy.

  Czytajwięcejo:
 • Petycja o udostępnienie materiałów informacyjnych (wyroków TSUE, uchwał SN) sędziom Sądu Apelacyjnego, Okręgowego oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych

  2018-10-15

  Petycja wpłynęła w dniu 5 października 2018r.

  Dotychczas wpłynęły łącznie 2 petycje dotyczące tej samej sprawy.

  Zarządzono łączne rozpoznanie petycji jako petycji wielokrotnej.

  W związku z tym, że petycja ma charakter petycji wielokrotnej ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki wynosi 1 miesiąc od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

  Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.

   
  Czytajwięcejo:
 • Petycja wielokrotna o skierowanie pracowników merytorycznych OZSS na szkolenie dotyczące nabycia wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie rozpoznawania syndromu alienacji rodzicielskiej

   

  2017-04-11

   

  Wniosek wpłynął w dniu 9 marca 2017r. Zarządzono rozpoznanie wniosku jako petycji.

  Dotychczas wpłynęło łącznie 11 petycji dotyczących tej samej sprawy.

  Zarządzono łączne rozpoznanie petycji jako petycji wielokrotnej.

  Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.

  Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, niniejszym ogłasza się odpowiedź na petycję wielokrotną, które to ogłoszenie zastępuje zawiadomienie poszczególnych autorów petycji przewidziane w art. 13 ust. 1 tej ustawy.

   

  Pliki:

  ZOBACZ TREŚĆ PETYCJI

  ODPOWIEDŹ NA PETYCJĘ Z DNIA 11.04.2017r.

  Czytajwięcejo:
 • Petycja wielokrotna w sprawie udostępnienia sędziom Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych materiałów informacyjnych dotyczących tematyki kredytów „walutowych”

  2017-01-25

   

  Petycja wpłynęła w dniu 13 stycznia 2017r.

  Dotychczas wpłynęło łącznie 29 petycji dotyczących tej samej sprawy.

  Zarządzono łączne rozpoznanie petycji jako petycji wielokrotnej.

  W związku z tym, że petycja ma charakter petycji wielokrotnej ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki wynosi 14 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

  Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.

   

  2017-02-17

   

  We wskazanym terminie wpłynęło łącznie 30 petycji.

  Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, niniejszym ogłasza się odpowiedź na petycję wielokrotną, które to ogłoszenie zastępuje zawiadomienie poszczególnych autorów petycji przewidziane w art. 13 ust. 1 tej ustawy.

   

  Pliki:
  Czytajwięcejo: