Obowiązek informacyjny

 

Na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2014.1182)

Administratorem danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej

Siedziba: ul. Cieszyńska 10  Bielsko – Biała

 

Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Okręgowym odbywa się w następujących celach:

sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,

zatrudnienia w sądzie, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych, a także dotyczących osób uczących się,

wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,

drobnych spraw życia codziennego,

dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności,

prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa (mediatorzy, biegli, kuratorzy, skargi i wnioski, ławnicy)

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów  publicznych jest obowiązkowe w pozostałym jest dobrowolne.

 

Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

Rejestr zmian dla: Obowiązek informacyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-03-15
Publikacja w dniu:
2018-03-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Barbara Sośnicka
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2015-10-19
Publikacja w dniu:
2015-10-19
Opis zmiany:
zamieszczenie treści