Kolegium Sądu

Kolegium Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej składa się z:

 

1)    Prezesa Sądu Okręgowego;

2)    najstarszego służbą Wiceprezesa Sądu Okręgowego;

3)    przedstawicieli Sądów Rejonowych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego, wybranych przez zebrania sędziów spośród sędziów danego Sądu Rejonowego, po jednym z każdego Sądu Rejonowego;

4)    dwóch przedstawicieli Sądu Okręgowego wybranych przez zebranie sędziów spośród sędziów tego sądu.

 

W skład Kolegium wybranego na trzyletnią kadencję (23.05.2018r. – 22.05.2021r.) wchodzą następujące osoby:

 

1.         Pan  Andrzej Trzopek  - Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej,

2.         Pani Anna Szwed-Szczygieł  - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej,

3.         Pan Andrzej Grygierzec  - Sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej,

4.         Pan Piotr Wójciga – Sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej,

5.         Pan Krzysztof Pabiś – Sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej ,

6.         Pan Piotr Stanclik  - Sędzia Sądu Rejonowego w Cieszynie,

7.         Pan Marcin Loranc – Sędzia Sądu Rejonowego w Żywcu.

 

Kolegium Sądu Okręgowego realizuje zadania określone w ustawie Prawo
o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U z 2019r., poz. 52 z póź.zm.),
a ponadto:

1)    wyraża opinię w sprawie powołania do pełnienia funkcji rzecznika prasowego albo powierzenia obowiązków rzecznika prasowego w sądzie okręgowym oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tej funkcji albo wykonywania tych obowiązków;

2)    rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów;

3)    wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych;

4)    wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego, sędziów sądów rejonowych oraz asesorów sądowych, działających w okręgu sądowym;

5)    wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających zasady etyki;

6)    wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości;

w sprawach istotnych dla danego sądu rejonowego kolegium sądu okręgowego może zasięgnąć opinii sędziów tego sądu, wyrażonej na zebraniu sędziów.

Rejestr zmian dla: Kolegium Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-09-04
Publikacja w dniu:
2019-09-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-05-30
Publikacja w dniu:
2018-05-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-03-15
Publikacja w dniu:
2018-03-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Agnieszka Trela
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2015-06-24
Publikacja w dniu:
2015-06-24
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Renata Suchanek
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2012-06-22
Publikacja w dniu:
2012-06-22
Opis zmiany:
edycja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Agnieszka Trela
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2011-03-23
Publikacja w dniu:
2011-03-23
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Jarosław Sablik
Opublikował:
Radosław Talik
Dokument z dnia:
2011-02-22
Publikacja w dniu:
2011-02-22
Opis zmiany:
edycja danych