Koordynatorzy do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka

Zarządzeniem nr 54/2017 i 55/2017 z dnia 12 października 2017r. Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej na podstawie art. 16 d §5 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. 2016.2062) powołał w okręgu Sądu Okręgowego

w Bielsku-Białej Koordynatorów do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach:
- cywilnych SSR Annę Mamorską –Kurek
anna.mamorska-kurek@bielsko-biala.sr.gov.pl

- karnych SSR del Pawła Kudelskiego
pawel.kudelski@bielsko-biala.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: Koordynatorzy do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Barbara Tymczyszyn
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-02-27
Publikacja w dniu:
2020-02-27
Opis zmiany:
dodanie zakładki