Edukacja prawna

Zapraszamy do korzystania z poradników i broszur przygotowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości znajdujących się pod adresem https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/edukacja-prawna.