Dostawa naturalnej wody źródlanej, dzierżawa i sanityzacja urządzeń dozujących wodę

Nazwa:

Dostawa naturalnej wody źródlanej, dzierżawa i sanityzacja urządzeń dozujących wodę

Oznaczenie postępowania:

G.2304/002/2020

 

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

13 grudnia 2019r. do godz. 15.00

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

Zał. Nr 1 - Formularz ofertowy

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Rejestr zmian dla: Dostawa naturalnej wody źródlanej, dzierżawa i sanityzacja urządzeń dozujących wodę