Dostawa naturalnej wody źródlanej, dzierżawa i sanityzacja urządzeń dozujących wodę

Nazwa:

Dostawa naturalnej wody źródlanej, dzierżawa i sanityzacja urządzeń dozujących wodę

Oznaczenie postępowania:

G.2304/002/2018

 

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

15 grudnia 2017r. do godz. 9.00

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

 

Pytania i odpowiedzi

Zał. Nr 1 - Formularz ofertowy

 

Pytania od wykonawców

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Rejestr zmian dla: Dostawa naturalnej wody źródlanej, dzierżawa i sanityzacja urządzeń dozujących wodę