Dostawa energii elektrycznej ...

Nazwa:

  1. Informacja o wyborze oferty w celu zawarcia umowy wykonawczej na "Dostawę energii elektrycznej do obiektów Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej" do umowy ramowej Nr 3/ZP-UR/2015 na "Dostawę energii elektrycznej do sądów powszechnych - na podstawie umowy ramowej", zawartej 30.09.2015r. pomiędzy Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Krakowie a

    CORRENTE Sp.z o.o.

    NOVUM S.A

Oznaczenie postępowania:

G.2241/002/2015

Tryb postępowania:

art. 101 ustawy Pzp

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Dostawa energii elektrycznej ...