Dostawa energii elektrycznej ...

Nazwa:

Informacja o wyborze oferty w celu zawarcia umowy wykonawczej na "Dostawę energii elektrycznej do obiektów Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej" do umowy ramowej Nr 3/ZP-UR/2014 na "Dostawę energii elektrycznej do obiektów jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego - na podstawie umowy ramowej", zawartej 07.11.2014r. pomiędzy Sądem Apelacyjnym w Krakowie a PKP Energetyka SA Pion Sprzedaży, Enea SA i  ENERGA Obrót SA

Oznaczenie postępowania:

G.2241-002/2014

Tryb postępowania:

art. 101 ustawy Pzp

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Dostawa energii elektrycznej ...