Dostawa energii elektrycznej ...

Nazwa:

Informacja o wyborze oferty w celu zawarcia umowy wykonawczej na "Dostawę energii elektrycznej do obiektów Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej" do umowy ramowej Nr 3/ZP-UR/2013 na "Dostawę energii elektrycznej do obiektów jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego - na podstawie umowy ramowej", zawartej 07.03.2013r. pomiędzy Sądem Apelacyjnym w Krakowie a PGE Obrót SA, ENERGA -Obrót SA i PKP Energetyka SA

Oznaczenie postępowania:

G.2241-002/2013

Tryb postępowania:

art. 101 ustawy Pzp

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Dostawa energii elektrycznej ...