Dostawa automatu szorująco zbierającego dla Sądu Rejonowego w Cieszynie

Nazwa:

Dostawa automatu szorująco zbierającego dla Sądu Rejonowego w Cieszynie

Oznaczenie postępowania:

I.2122/003/2019

 

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

04 grudnia 2019r. do godz. 10.00 

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie

Załączniki

 

 

Zał. Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 2 - Formularz ofertowy

Zał. Nr 3 - Wzór umowy

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Rejestr zmian dla: Dostawa automatu szorująco zbierającego dla Sądu Rejonowego w Cieszynie