Aktualności

Artykuły

 • Dyżury mediacyjne

  Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej zawiadamia, iż z dniem 15 listopada 2018 roku wprowadza się w tut. Sądzie Okręgowym stałe dyżury mediatorów.

  Odbywać się one będą w każdy czwartek, w godzinach 10.00 – 14.00 w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej, ul. Cieszyńska 10, pokój nr 105 (I piętro).

  Najbliższe dyżury odbędą się w dniach:

  Czytajwięcejo:
 • E-płatności dla obywatela

  E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018

  Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia.

  Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.

  Czytajwięcejo:
 • Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

   

  Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca 2018r., pod egidą Fundacji Obrony Praw Człowieka „Dura Lex, Sed Lex” powstał w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich  3/101, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

   

  Czytajwięcejo:
 • Ustalenie czasu pracy w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej w 2018r.

  Zarządzenie Nr 79/17 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018r.

   

  Czytajwięcejo:
 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

  Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 19 do 25 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

  Czytajwięcejo:
 • Informacja

  Szanowni Państwo


  Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 listopada 2017r.
  Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej będzie nieczynny.

  Czytajwięcejo:
 • XXI Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników w Chorzowie

  Szanowni Państwo!

   

  Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Prezes Zarządu Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Katowicach, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach

   

  zapraszają na XXI Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników w Chorzowie

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie III K 199/16

  Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej Wydział III Karny działając na podstawie art. 131 par. 2 kpk oraz 337 a kpk zawiadamia pokrzywdzonych, że rozprawa w sprawie o sygn. III K 199/16 (PR 2 Ds. 31.2016 Prokuratury Rejonowej w Cieszynie) przeciwko oskarżonym Danucie J. i Iwonie B - w związku z działalnością firmy BESKID 1 Spółka z o.o. z siedzibą w Zamarskach odbędzie się w dniach 30 maja 2017 roku godz. 09:00, sala 207, 23 czerwca 2017 roku godz. 09:00, sala 232, 5 lipca 2017 roku godz. 09:00, sala 232, w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie dot. lekarzy sądowych

  Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej poszukuje kandydatów na lekarzy sądowych w okręgu Sądu Okręgowego Bielsku-Białej.

  Warunki oraz tryb nadania uprawnień do wykonywanie czynności lekarza sądowego określa ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. 2007r. Nr 123 póz. 849 z późn. zm.). Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

  Czytajwięcejo: