Aktualności

Artykuły

 • Informacja dot. przyjęć interesantów przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lipca 2019r. Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej nie będzie przyjmował interesantów.

  Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w miesiącu lipcu 2019r. nie będzie przyjęć interesantów przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.

  Czytajwięcejo:
 • Zamknięcie Kasy Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

  Od dnia 22 lipca 2019 r. Kasa Sądu Okręgowego będzie zamknięta.

  Na parterze budynku Sądu udostępniono bezgotówkowy OPŁATOMAT w którym bez prowizji można dokonać wpłat z tytułu dochodów budżetowych, sum na zlecenie oraz zakupu e-znaków ( opłata na zapytanie o niekaralność)

  Czytajwięcejo:
 • INFORMACJA O UTWORZENIU I FUNKCJONOWANIU NOWYCH PUNKTÓW POMOCY DLA OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI, ZWALNIANYCH Z ZAKŁADÓW KARNYCH I ARESZTÓW ŚLEDCZYCH ORAZ OSÓB IM NAJBLIŻSZYCH

  INFORMACJA O UTWORZENIU I FUNKCJONOWANIU NOWYCH PUNKTÓW POMOCY DLA OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI, ZWALNIANYCH Z  ZAKŁADÓW KARNYCH I ARESZTÓW ŚLEDCZYCH ORAZ OSÓB IM NAJBLIŻSZYCH.

  pobierz informację

  Czytajwięcejo:
 • 100 – lecie Kurateli Sądowej w Polsce

  W dniu 7 lutego 1919 roku został wydany dekret o powołaniu Sądów dla Nieletnich i Urzędów Stałych Opiekunów Sądowych przy tych sądach, który został podpisany przez Naczelnika Państwa Polskiego Józefa Piłsudskiego w dniu 8 lutego 1919 roku.

  Sto lat temu zaczęła się tworzyć historia Polskiej Kurateli Sądowej, która trwa i w której uczestniczą kuratorzy do dziś.

  Historia ta pokazała jak ważną i odpowiedzialną jest funkcja kuratora sądowego w naszym społeczeństwie.

  Czytajwięcejo:
 • Ustalenie czasu pracy w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej w 2019r.

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 103/18 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej dodatkowych dni wolnych od pracy w 2019r. (zarządzenie do pobrania)

  2 maja 2019r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy, wskazując 11 maja 2019r. (sobota) dniem pracy;

  21 czerwca 2019r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy, wskazując 08 czerwca 2019r. (sobota) dniem pracy;

  24 grudnia 2019r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy, wskazując 07 grudnia 2019r. (sobota) dniem pracy. 

  Czytajwięcejo:
 • UCHWAŁA SĘDZIÓW SĄDU OKRĘGOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

  z dnia 18 grudnia 2018r.

  W sprawie postulatów płacowych pracowników sądów powszechnych

   

  Sędziowie Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej wyrażają solidarność z pracownikami sądów powszechnych, w pełni rozumiejąc i popierając ich postulaty płacowe...

  Czytajwięcejo:
 • Dyżury mediacyjne

  Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej zawiadamia, iż z dniem 15 listopada 2018 roku wprowadza się w tut. Sądzie Okręgowym stałe dyżury mediatorów.

  Odbywać się one będą w każdy czwartek, w godzinach 10.00 – 14.00 w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej, ul. Cieszyńska 10, pokój nr 105 (I piętro).

  Czytajwięcejo:
 • E-płatności dla obywatela

  E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018

  Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia.

  Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.

  Czytajwięcejo:
 • Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

   

  Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca 2018r., pod egidą Fundacji Obrony Praw Człowieka „Dura Lex, Sed Lex” powstał w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich  3/101, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

   

  Czytajwięcejo:
 • Ustalenie czasu pracy w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej w 2018r.

  Zarządzenie Nr 79/17 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018r.

   

  Czytajwięcejo: