Zamówienia niepodlegające ustawie PZP

Wykonanie pieczątek dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej na rok 2018

Nazwa:

Wykonanie pieczątek dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej na rok 2018

Oznaczenie postępowania:

G.2304/004/2018

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych

Nazwa:

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych

Oznaczenie postępowania:

G.2314/003/2018

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego wraz z dostawą tonerów

Nazwa:

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego wraz z dostawą tonerów

Oznaczenie postępowania:

G.2314/004/2018

Dostawa naturalnej wody źródlanej, dzierżawa i sanityzacja urządzeń dozujących wodę

Nazwa:

Dostawa naturalnej wody źródlanej, dzierżawa i sanityzacja urządzeń dozujących wodę

Oznaczenie postępowania:

G.2304/002/2018

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji wind oraz platform przyschodowych

Nazwa:

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji wind oraz platform przyschodowych

Oznaczenie postępowania:

G.2314/002/2018