Punkt Obsługi Interesanta

Punkt Obsługi Interesanta


Punkt Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej działa od 1 lutego 2007 roku.

Punkt usytuowany jest w holu głównym budynku Sądu, na parterze w pokoju nr 21, przy wejściu od ulicy Cieszyńskiej 10.

Dane kontaktowe:

 

Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej

ul. Cieszyńska 10

43- 300 Bielsko – Biała

tel. 33 4990 480

tel. 33 4990 481

e-mail: informacja@bielsko-biala.so.gov.pl

 

Godziny przyjęć Interesantów:

 

poniedziałek 7.30 – 18.00

wtorek – piątek 7.30 – 15.30.

 

Do zadań Punktu Obsługi Interesantów należy zapewnienie wstępnej obsługi interesantów  wszystkich wydziałów Sądu Okręgowego poprzez ułatwienie w uzyskaniu niezbędnych informacji dotyczących postępowania sądowego, rozkładu sal rozpraw  bez konieczności udawania się do sekretariatów.

Punkt Obsługi Interesantów jest połączony z Biurem podawczym Sądu, co umożliwia dokonanie wstępnej kontroli składanej korespondencji i eliminowanie niekompletnych oraz źle skierowanych pism procesowych.

Punkt Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych.

 

Zakres zadań :
  • udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;
  • kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
  • udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie,
  • w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
  • udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism  (np. w postępowaniu cywilnym uproszczonym, zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania );
  • informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
  • udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.
Drukuj informację