Podstawa prawna

Dz. U. 180 poz. 1508 z 2002r.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 roku w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów własności. (Dz.U. z dnia 31 października 2002r.)

Drukuj informację