Lista placówek, zakładów

Lista placówek, zakładów

Lista funkcjonujących placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniu terapeutycznemu bądź programom korekcyjno - edukacyjnym z art. 72 §1 pkt.6 kk (alkoholizm, narkomania, przemoc, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym).

-> pobierz

Drukuj informację