Kontrole zewnętrzne

Wyniki kontroli zewnętrznych 2016r.

- Protokół kontroli SA BHP

 

- Wystąpienie pokontrolne SA BHP

 

Wyniki kontroli zewnętrznych 2015r.

- Protokół rekontroli SA

 

Wyniki kontroli zewnętrznych 2014r.

- Protokół kontroli problemowej SA

 

- Zalecenie pokontrolne DSA

 

Wyniki kontroli zewnętrznych 2013r.

- Kontrola dowodów rzeczowych

 

- Pismo pokontrolne

 

Wyniki kontroli zewnętrznych 2012r.

- Kontroli nie przeprowadzono

 


Wyniki kontroli zewnętrznych 2011r.

- Kontrola zewnętrzna 2011

Drukuj informację