Zamówienia niepodlegające ustawie PZP

Dostawa sprzętu audio – wideo do Błękitnego Pokoju i uruchomienie w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ul. Garncarska 8

Nazwa:

Dostawa sprzętu audio – wideo do Błękitnego Pokoju i uruchomienie w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ul. Garncarska 8

Oznaczenie postępowania:

I.2122/002/2016

Dostawa sprzętu audio – wideo do Błękitnego Pokoju i uruchomienie w Sądzie Rejonowym w Żywcu ul. Kościuszki 39

Nazwa:

Dostawa sprzętu audio – wideo do Błękitnego Pokoju i uruchomienie w Sądzie Rejonowym w Żywcu ul. Kościuszki 39

Oznaczenie postępowania:

I.2122/001/2016

Dostawa naturalnej wody źródlanej, dzierżawa i sanityzacja urządzeń dozujących wodę

Nazwa:

Dostawa naturalnej wody źródlanej, dzierżawa i sanityzacja urządzeń dozujących wodę

Oznaczenie postępowania:

G.2304/002/2017

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji wind oraz platform przyschodowych

Nazwa:

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji wind oraz platform przyschodowych

Oznaczenie postępowania:

G.2314/002/2016