Zamówienia niepodlegające ustawie PZP

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych

Nazwa:

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych

Oznaczenie postępowania:

G.2314/003/2016

Dostawa sprzętu audio – wideo do Błękitnego Pokoju i uruchomienie w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ul. Garncarska 8

Nazwa:

Dostawa sprzętu audio – wideo do Błękitnego Pokoju i uruchomienie w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ul. Garncarska 8

Oznaczenie postępowania:

I.2122/002/2016

Dostawa sprzętu audio – wideo do Błękitnego Pokoju i uruchomienie w Sądzie Rejonowym w Żywcu ul. Kościuszki 39

Nazwa:

Dostawa sprzętu audio – wideo do Błękitnego Pokoju i uruchomienie w Sądzie Rejonowym w Żywcu ul. Kościuszki 39

Oznaczenie postępowania:

I.2122/001/2016

Dostawa naturalnej wody źródlanej, dzierżawa i sanityzacja urządzeń dozujących wodę

Nazwa:

Dostawa naturalnej wody źródlanej, dzierżawa i sanityzacja urządzeń dozujących wodę

Oznaczenie postępowania:

G.2304/002/2017

| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 | Strona 5 | Strona 6 |