Zamówienia niepodlegające ustawie PZP

Bieżące utrzymanie i konserwacja instalacji teletechnicznej w budynkach Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

Nazwa:

Bieżące utrzymanie i konserwacja instalacji teletechnicznej w budynkach Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

G.2314/006/2017

Zakup aktualizacji oprogramowania ESET

Nazwa:

Zakup aktualizacji oprogramowania ESET

Oznaczenie postępowania: