Zamówienia niepodlegające ustawie PZP

Wymiana opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

Nazwa:

Wymiana opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

G.2070/009/2017

Odnowienie licencji dla urządzeń FortiGate 200D

Nazwa:

Odnowienie licencji dla urządzeń FortiGate 200D

Oznaczenie postępowania:

 

Usługa dostępu do sieci Internet

Nazwa:

Usługa dostępu do sieci Internet

Oznaczenie postępowania:

G.243/001/2017

Odnowienie licencji dla urządzeń FortiGate 200D

Nazwa:

Odnowienie licencji dla urządzeń FortiGate 200D

Oznaczenie postępowania: