Petycje wielokrotne

Petycja wielokrotna o skierowanie pracowników merytorycznych OZSS na szkolenie dotyczące nabycia wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie rozpoznawania syndromu alienacji rodzicielskiej

 

2017-04-11

 

Wniosek wpłynął w dniu 9 marca 2017r. Zarządzono rozpoznanie wniosku jako petycji.

Dotychczas wpłynęło łącznie 11 petycji dotyczących tej samej sprawy.

Zarządzono łączne rozpoznanie petycji jako petycji wielokrotnej.

Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, niniejszym ogłasza się odpowiedź na petycję wielokrotną, które to ogłoszenie zastępuje zawiadomienie poszczególnych autorów petycji przewidziane w art. 13 ust. 1 tej ustawy.

 

Pliki:

ZOBACZ TREŚĆ PETYCJI

ODPOWIEDŹ NA PETYCJĘ Z DNIA 11.04.2017r.

Petycja wielokrotna w sprawie udostępnienia sędziom Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych materiałów informacyjnych dotyczących tematyki kredytów „walutowych”

2017-01-25

 

Petycja wpłynęła w dniu 13 stycznia 2017r.

Dotychczas wpłynęło łącznie 29 petycji dotyczących tej samej sprawy.

Zarządzono łączne rozpoznanie petycji jako petycji wielokrotnej.

W związku z tym, że petycja ma charakter petycji wielokrotnej ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki wynosi 14 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.

 

2017-02-17

 

We wskazanym terminie wpłynęło łącznie 30 petycji.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, niniejszym ogłasza się odpowiedź na petycję wielokrotną, które to ogłoszenie zastępuje zawiadomienie poszczególnych autorów petycji przewidziane w art. 13 ust. 1 tej ustawy.

 

Pliki: